FAQ


Nedenfor har vi samlet svarene på noen vanlige spørsmål om:

•        Handlekonto 
•        Betalingsforsikring for Handlekonto
•        Handlekonto med 4 måneders betalingsutsettelse
•        24 måneders rente- og gebyrfri nedbetaling
•        Kampanje (17.12.2019-04.02.2020): 6 måneders rente- og gebyrfri betalingsutsettelse 

Når får jeg min Handlekonto faktura?

Din Handlekonto faktura vil bli sendt til din e-post rundt den 7. i måneden, og forfallsdatoen er den i 20. måneden. Du kan ikke velge annet forfall.

Du kan velge å kun betale et minstebeløp i måneden, som inkluderer renter og gebyr og et avdrag som tilsvarer 1,67 % av benyttet kreditt.

Kan jeg sette opp avtalegiro eller e-faktura?

Instabank tilbyr foreløpig ikke avtalegiro eller e-faktura for Handlekonto, men du kan sette opp et fast avdrag på brukskontoen i din hovedbank, fakturaene fra Instabank har alltid fast KID- og kontonummer.

Hvorfor er KID nummeret så viktig?

Ditt KID-nummer er unikt for deg og er knyttet mot din Handlekonto hos Instabank. Ditt KID-nummer finner du alltid lett tilgjengelig i nettbanken.

Kan jeg låne mer fra Instabank?

Ja, du kan søke om å utvide kreditten på din Handlekonto ved å sende en sms med kodeordet «skeidar» til 2007, og følge instruksene, eller så kan du søke om opplåning direkte i nettbanken til Instabank.

For deg som opprettet en Handlekonto med høyere kreditt enn det du handlet for på Skeidar, kan du enkelt overføre penger fra din Instabank konto til din brukskonto eller betale regninger rett fra nettbanken. Dersom du har et Instapay Mastercard knyttet til din Handlekonto kan du også benytte det når du har tilgjengelig kreditt.

Det frigjøres kontinuerlig kreditt på din Handlekonto etterhvert som du betaler dine fakturaer fra Instabank. Denne kreditten kan du bruke som du vil, og hvor du vil. Og dersom du ønsker du et vanlig fleksibelt lån hos Instabank kan du søke om det direkte her.

Hva er Instapay-kortet?

Instapay-kortet er et nytt Mastercard fra Instabank. Kortet har en av markedets laveste renter på kun 14,9 %, men i motsetning til tradisjonelle kredittkort har det ikke en rentefri periode i starten.

Instapay-kortet kan brukes i alle utsalgssteder som tar Mastercard globalt. 

Hvorfor har jeg fått et Instapay Mastercard?

Når du åpnet en Handlekonto hos Skeidar kvalifiserte du for et Instapay Mastercard som du aksepterte (se avtalen din).

Dersom du ønsker å terminere ditt Instapay kort kan du bare klippe det i to, men merk at det ikke er noen ekstra kostnader tilknyttet ditt Instapay-kort dersom det ikke brukes.

Spørsmål om betalingsforsikring for Handlekonto

Hva er betalingsforsikring?

Betalingsforsikring er en forsikring som gir trygghet dersom noe uforutsett skulle skje. Langvarig sykdom, arbeidsledighet eller arbeidsuførhet kan ramme alle og i slike situasjoner er det godt å ha en betalingsforsikring som sørger for Handlekonto-fakturaene blir betalt.

BETALINGSFORSIKRINGEN OMFATTER:

•        – midlertidig og fullstendig arbeidsuførhet

•        – ufrivillig tap av arbeid

•        – sykehusinnleggelse

•        – tap av liv

For mer informasjon, samt begrensninger og unntak besøk nettsidene til Instabank for fullstendige vilkår og forkjøpsinformasjon.

Hvem kan bestille betalingsforsikring?

Du må bekrefte følgende for å kunne bestille betalingsforsikring for din Handlekonto:

a) er mellom 18-67 år, og ha fast bosted i Norge, og er medlem av norsk folketrygd

b) har mottatt, lest og forstått vilkårene som må være oppfylt for å kunne tegne forsikringen, og at du:

•        – ikke er kjent med eksisterende sykdom, eller tilstand som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse; og

•        – er fast ansatt med en arbeidstid på minst 16 timer per uke eller er selvstendig næringsdrivende som ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønad eller erstatning; og

•        – ikke er kjent med, eller burde ikke hatt grunn til å regne med, forestående ufrivillig tap av arbeid

Hvis du ikke kan bekrefte vilkårene som angitt over vil søknaden for betalingsforsikring avvises.

Hvordan beregnes prisen for betalingsforsikring?

Forsikringen dekker gitt terminbeløp for din Handlekonto når kontoen etableres og forsikringspremien regnes ut med utgangspunkt i terminbeløpet ved fullt opptrukken kreditt. Denne multipliseres med 2,25 og forsikringsbeløpet legges til som et engangsbeløp. Dette gir en forsikringsdekning som sikrer at Handlekontoregningene dine betjenes dersom en erstatningssituasjon inntreffer. 

Priseksempel: Oppretter du en Handlekonto med kr 15.000,- i kreditt og med 14,90% rente, vil betalingsforsikringen koste deg kr 972,-. Dette gir en ytelse pr. mnd. på kr 369,- dersom en erstatningssituasjon inntreffer.

Har jeg angrerett på betalingsforsikring?

Du har 30 dagers angrerett fra du har tegnet betalingsforsikringen for din Handlekonto. Dersom du velger å benytte deg av denne, vil innestående forsikringspremie tilbakebetales.

Spørsmål om Handlekonto med 4 måneders betalingsutsettelse

Når får jeg min faktura?

Om du valgte å utsette din første Handlekonto faktura i fire måneder – også kalt betalingsutsettelse – vil din første faktura bli sendt til deg på e-post når din rentefrie periode nærmer seg slutten.

Dersom du ønsker å betale hele eller deler av beløpet før du mottar din faktura kan du finne din betalingsinformasjon i nettbanken til Instabank.

Når forfaller min faktura?

Handlekonto-fakturaer fra Instabank forfaller alltid på den 20. i måneden.

Du kan ikke velge annet forfall.

Dersom du valgte fire måneders betalingsutsettelse vil du motta din første Handlekonto faktura etter ca. 4 mnd.

Jeg finner ikke min faktura – kan jeg få en kopi?

Du kan alltid finne kopi av dine Handlekonto-fakturaer i nettbanken til Instabank etter fakturaen er utstedt.

Hvorfor er KID-nummeret så viktig?

Ditt KID-nummer er unikt for deg og er knyttet mot din Handlekonto hos Instabank. Ditt KID-nummer finner du alltid lett tilgjengelig i nettbanken hos Instabank.

Hvordan logger jeg meg inn i nettbanken til Instabank?

Du logger deg lett inn i nettbanken til Instabank her og identifiserer deg med BankID eller BankID på mobil.

Hvorfor er det lagt på et utsettelsesgebyr på min faktura?

Alle som velger Handlekonto med fire måneders betalingsutsettelse må betale et utsettelsesgebyr på 349 NOK.

Du betaler ingen renter i den betalingsfrie perioden.

Utsettelsesgebyret blir bakt inn i totalbeløpet ditt ved fakturering.

Utsettelsesgebyret må alltid betales og kan ikke trekkes fra av selger i butikk eller krediteres.

Kan jeg låne mer?

Ja, etter din periode med rentefritak opphører kan du søke om å utvide kreditten på din Handlekonto direkte i nettbanken til Instabank.

Det frigjøres også kontinuerlig kreditt på din konto etterhvert som du betaler ned på din Handlekonto, som du kan bruke på hva du vil, hvor du vil.

Eller så kan du når som helst søke om et vanlig fleksibelt lån fra Instabank via nettsidene deres.

24 mnd. rente- og gebyrfri nedbetaling

Når kan jeg få 24 mnd. rente- og gebyrfri nedbetaling?

Ved kjøp av visse produkttyper i spesifikke kampanjeperioder kan du velge 24 måneders rente- og gebyrfri nedbetaling. Spør betjeningen på Skeidar for å få vite hvilke produkter dette gjelder.

Hvordan beregnes månedsbeløpet for 24 mnd. rente- og gebyrfri nedbetaling?

Valgte du 24 måneders rente- og gebyrfri nedbetaling hos Skeidar, vil Instabank dele opp kjøpesummen din i 24 faste månedsbetalinger – helt rente- og gebyrfritt!

Når får jeg fakturaen når jeg har valgt 24 mnd. rente- og gebyrfri nedbetaling?

Din månedlige faktura fra Instabank for deg som har valgt 24 måneders rente- og gebyrfri nedbetaling vil sendes til din e-post rundt den 7. i måneden, og fast forfallsdato er den 20. i måneden.

Du kan ikke velge annet forfall.  

Hvorfor er KID-nummeret så viktig?

Ditt KID-nummer er unikt for deg og er knyttet mot din konto hos Instabank. Ditt KID-nummer finner du alltid lett tilgjengelig i nettbanken hos Instabank.

Kan jeg låne mer?

Du kan ikke søke om å låne mer om du har valgt 24 måneders rente- og gebyrfri nedbetaling, men du kan til enhver tid søke om et Instapay Mastercard eller et fleksibelt lån fra Instabank her.

Kampanje: 6 måneders rente- og gebyrfri betalingsutsettelse 

Hva består 6 måneders rente- og gebyrfri betalingsutsettelse kampanjen hos Skeidar av?

På kampanjebasis kan alle Skeidar-kunder velge 6 måneders rente- og gebyrfri betalingsutsettelse. Du vil da motta en faktura med en forfallsdato 180 dager frem i tid, uten at det påløper renter eller gebyr på ditt kjøp. 

Jeg fikk 6 måneders rente- og gebyrfri betalingsutsettelse hos Skeidar, men jeg har allerede fått en faktura, hvorfor?

Ja, alle som velger 6 måneders rente- og gebyrfri betalingsutsettelse i kampanjeperioden får en faktura kort tid etter at handelen er gjennomført, men forfallsdatoen er 180 dager etter kjøpsdatoen.

Kan jeg dele opp min faktura dersom jeg valgte 6 måneders rente- og gebyrfri betalingsutsettelse hos Skeidar? 

Ja, etter du har mottatt din faktura for ditt kjøp hos Skeidar kan du søke om å dele opp din betaling ved å konvertere din faktura til en Handlekonto. Merk da at renter- og gebyr vil påløpe fra den dagen din Handlekonto opprettes (låneeksempel: eff. rente 21,38 %, kr 25 000, o/1år, kostnad: 2723, totalt 27 723). Se linken for å søke om delbetaling i fakturaeposten du har mottatt fra Instabank.

Jeg valgte 6 måneders rente- og gebyrfri betalingsutsettelse, men kan jeg betale tidligere? 

Ja, etter du har mottatt din faktura, med forfall 180 dager etter kjøpsdatoen, kan du velge å betale hele fakturaen når du måtte ønske.