FAQ


Her har vi samlet svarene på noen vanlige spørsmål om betalingsutsettelse, delbetaling og Handlekonto. 

1)Betalingsutsettelse

Når får jeg min faktura for kjøp med betalingsutsettelse?

Du mottar din faktura på mail den 7. i måneden etter at ditt kjøp ble gjennomført. På faktura står din forfallsdato.

Hva skjer hvis jeg ikke kan betale min faktura til forfall?

Du vil da få muligheten til å dele opp fakturaen og betale i ditt eget tempo. Du får tilsendt mer informasjon om dette i forkant av din forfallsdato.


2) Delbetaling

Når får jeg min faktura for kjøp med delbetaling?

Du mottar din faktura på mail den 7. i måneden etter at ditt kjøp ble gjennomført. Fakturaen har forfall den 20. hver måned.

Kan jeg betale mer enn det beløpet som står på min faktura?

Du står helt fritt til å innbetale mer enn det som står på faktura.


3) Handlekonto

Når får jeg min Handlekonto faktura?

Din Handlekonto faktura vil bli sendt til din e-post rundt den 7. i måneden, og forfallsdatoen er den i 20. måneden. Du kan ikke velge annet forfall.

Du kan velge å kun betale et minstebeløp i måneden, som inkluderer renter og gebyr og et avdrag som tilsvarer 1,67 % av benyttet kreditt.

Kan jeg sette opp avtalegiro eller e-faktura?

Instabank tilbyr foreløpig ikke avtalegiro eller e-faktura for Handlekonto, men du kan sette opp et fast avdrag på brukskontoen i din hovedbank, fakturaene fra Instabank har alltid fast KID- og kontonummer.

Hvorfor er KID nummeret så viktig?

Ditt KID-nummer er unikt for deg og er knyttet mot din Handlekonto hos Instabank. Ditt KID-nummer finner du alltid lett tilgjengelig i nettbanken.

Kan jeg låne mer fra Instabank?

Ja, du kan søke om å utvide kreditten på din Handlekonto ved å sende en sms med kodeordet «skeidar» til 2007, og følge instruksene, eller så kan du søke om opplåning direkte i nettbanken til Instabank.

For deg som opprettet en Handlekonto med høyere kreditt enn det du handlet for på Skeidar, kan du enkelt overføre penger fra din Instabank konto til din brukskonto eller betale regninger rett fra nettbanken. Dersom du har et Instapay Mastercard knyttet til din Handlekonto kan du også benytte det når du har tilgjengelig kreditt.

Det frigjøres kontinuerlig kreditt på din Handlekonto etterhvert som du betaler dine fakturaer fra Instabank. Denne kreditten kan du bruke som du vil, og hvor du vil. Og dersom du ønsker du et vanlig fleksibelt lån hos Instabank kan du søke om det direkte her.

Hva er Instapay-kortet?

Instapay-kortet er et nytt Mastercard fra Instabank. Kortet har en av markedets laveste renter på kun 14,9 %, men i motsetning til tradisjonelle kredittkort har det ikke en rentefri periode i starten.

Instapay-kortet kan brukes i alle utsalgssteder som tar Mastercard globalt.

Hvorfor har jeg fått et Instapay Mastercard?

Når du åpnet en Handlekonto hos Skeidar kvalifiserte du for et Instapay Mastercard som du aksepterte (se avtalen din).

Dersom du ønsker å terminere ditt Instapay kort kan du bare klippe det i to, men merk at det ikke er noen ekstra kostnader tilknyttet ditt Instapay-kort dersom det ikke brukes.

Hva er betalingsforsikring?

Betalingsforsikring er en forsikring som gir trygghet dersom noe uforutsett skulle skje. Langvarig sykdom, arbeidsledighet eller arbeidsuførhet kan ramme alle og i slike situasjoner er det godt å ha en betalingsforsikring som sørger for Handlekonto-fakturaene blir betalt.

BETALINGSFORSIKRINGEN OMFATTER:

• – midlertidig og fullstendig arbeidsuførhet

• – ufrivillig tap av arbeid

• – sykehusinnleggelse

• – tap av liv

For mer informasjon, samt begrensninger og unntak besøk nettsidene til Instabank for fullstendige vilkår og forkjøpsinformasjon.

Hvem kan bestille betalingsforsikring?

Du må bekrefte følgende for å kunne bestille betalingsforsikring for din Handlekonto:

a) er mellom 18-67 år, og ha fast bosted i Norge, og er medlem av norsk folketrygd

b) har mottatt, lest og forstått vilkårene som må være oppfylt for å kunne tegne forsikringen, og at du:

• – ikke er kjent med eksisterende sykdom, eller tilstand som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse; og

• – er fast ansatt med en arbeidstid på minst 16 timer per uke eller er selvstendig næringsdrivende som ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønad eller erstatning; og

• – ikke er kjent med, eller burde ikke hatt grunn til å regne med, forestående ufrivillig tap av arbeid

Hvis du ikke kan bekrefte vilkårene som angitt over vil søknaden for betalingsforsikring avvises.

Hvordan beregnes prisen for betalingsforsikring?

Forsikringen dekker gitt terminbeløp for din Handlekonto når kontoen etableres og forsikringspremien regnes ut med utgangspunkt i terminbeløpet ved fullt opptrukken kreditt. Denne multipliseres med 2,25 og forsikringsbeløpet legges til som et engangsbeløp. Dette gir en forsikringsdekning som sikrer at Handlekontoregningene dine betjenes dersom en erstatningssituasjon inntreffer.

Priseksempel: Oppretter du en Handlekonto med kr 15.000,- i kreditt og med 14,90% rente, vil betalingsforsikringen koste deg kr 972,-. Dette gir en ytelse pr. mnd. på kr 369,- dersom en erstatningssituasjon inntreffer.

Har jeg angrerett på betalingsforsikring?

Du har 30 dagers angrerett fra du har tegnet betalingsforsikringen for din Handlekonto. Dersom du velger å benytte deg av denne, vil innestående forsikringspremie tilbakebetales.

 

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Ta gjerne kontakt med Instabank direkte enten på mail kundeservice@instabank.no eller besøk hjemmesiden til Instabank.