Sammen om en trygg handel

Vi ønsker at du skal handle trygt, og har iverksatt en rekke tiltak for å forebygge smitte i våre butikker:

Smitte mellom personer
• Begrens smitte med 1 meter avstand til ansatte og andre kunder. 
• Vi unngår fysisk kontakt, for eksempel håndhilsing.
• Bruk gjerne munnbind der det ikke kan overholdes 1 meter avstand
• Bruk desinfiserende såpe- eller middel regelmessig. Dette er utplassert ved inngangspartier, skranker og kasser, og på våre kundetoaletter.
• Hold deg hjemme dersom du er i karantene, eller har symptomer på sykdom. 

Lokaler og utstyr
• Unngå å ta på varer du ikke skal kjøpe
• Steder som er ekstra utsatt skal rengjøres og desinfiseres minst to ganger daglig, eksempelvis skanker, kasser, tastatur og mus, bankterminaler, touchskjermer, telefoner, håndtak på handlevogner og tekstilprøver
• Steder som berøres ofte skal rengjøres og desinfiseres minst daglig – dørhåndtak, gelendre, heisknapper, toaletter, håndtak på kjøkkeninnredning

Papir og kontanter
• Vi oppfordrer våre kunder til å unngå å betale med kontanter
• Kvitteringer, ordrebekreftelser og lignende gis ikke i hånden, men legges på skranke/kasse
• Ved håndtering av kontanter skal desinfiserende middel brukes straks etterpå
• Unngå i størst mulig grad å ta på papirer

Vi oppfordrer til å:
• Vaske hender godt og ofte
• Unngå å ta på eget ansikt: øyne, nese og munn
• Unngå å ta på varer du ikke skal kjøpe
• Host i papirlommetørkle eller albue, aldri i hendene. Kast papirlommetørkleet etter bruk!

Følg ellers Folkehelseinstituttets gjeldende råd, og ta vare på hverandre!