Miljø


Skeidar som miljøbevisst aktør

Samfunnet er under stadig endring og kravet til miljø og bærekraft blir bare viktigere og viktigere. Skeidar har et bredt sortiment av høykvalitetsprodukter som er testet og validert for våre kunder og vår fremtid.

Med høy kvalitet vil produktene vare lengre da materialene vi bruker er homogene og frie for farlig stoffer, noe som er bra for miljøet og økonomien.  Vi jobber kontinuerlig med å utvikle bedre produkter og sertifiserer stadig flere med blant annet «Øcotex Standard 100» og «Better Cotton Initiative». Vi vil synliggjøre hvilke produkter som er sertifisert slik at det er lettere for våre kunder å ta et miljøbevisst valg.

Som medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) lærer vi hvordan vi kan nå FN`s bærekrafts mål 8-12. Dette betyr anstendig arbeid og økonomisk vekst samt ansvarlig forbruk og produksjon.

Våre kunder skal vite at Skeidars produkter er trygge og av høy kvalitet. Vi har derfor gode innkjøps- og internkontrollrutiner for å stadig bli bedre.

Vi er medlem av Grønt Punkt Norge som sikrer at all vår emballasje blir samlet og gjenvunnet. 

Grønt Punkt logo