Medlemsvilkår

Skeidar Pluss er kundeklubben for Skeidar. 
Kundeklubben eies og driftes av Skeidar 
Org nr: 915 920 020 

Vilkår:

  • Medlemskapet i Skeidar Pluss kan gis til alle over 18 år. 
  • Medlemskapet krever at du har en registrert bostedsadresse i Norge. Medlemskapet er gratis. Medlemsfordelene i Skeidar Pluss er kun til privat bruk. 
  • Personer med beskyttet identitet kan dessverre ikke tilbys medlemskap da administrasjon av personopplysninger er en forutsetning for å kunne administrere medlemsfordeler. 

Hva må til for å bli medlem? 

For å bli medlem av Skeidar Pluss må du registrere påkrevd personinformasjon og akseptere våre medlemsvilkår. Du er selv ansvarlig for at informasjonen du avgir er korrekt. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller arves av andre. 

Hvilke personopplysninger behandles?

Skeidar innhenter følgende personopplysninger i forbindelse med ditt medlemskap i Skeidar Pluss: Navn, adresse, mobilnummer, epostadresse, fødselsdata, kjønn og kjøpsdata. Ved å bli medlem samtykker du til at Skeidar registrerer, lagrer og benytter disse. Skeidar benytter automatisk oppslag på ditt telefonnummer for å gjøre kunderegistrering enklere for deg. Du er selv ansvarlig for å rette opp eventuelle feil som er lagret på ditt nummer eller epost adresse. 

Hvorfor innhenter vi personlige opplysninger? 

Vi benytter dine personlige opplysninger til å kunne tilpasse informasjon, tilbud, oppfølging samt andre fordeler kundeklubben gir via epost, sms, mobil eller digital annonsering. Når du melder deg inn i kundeklubben samtykker du til at Skeidar kan kontakte deg via epost, SMS eller lignende for å informere eller markedsføre våre egne tilbud i henhold til markedsføringslovens § 15 tredje ledd. Samtykket er ikke en betingelse for å kunne bli medlem av vår kundeklubb og du kan når som helst trekke samtykket til å motta markedsførings henvendelser uten at det påvirker medlemskapet ditt hos oss. Endring av samtykker kan gjøre på min side på www.skeidar.no.

Avmelding

Du kan når som  helst melde deg ut av Skeidar Pluss. Dette kan gjøres gjennom avmeldingslenke på nyhetsbrev, på min side eller ved å ta kontakt med [email protected]. Dine data vil da bli slettet eller anonymisert innen rimelig tid. Du vil ikke lenger motta tilbud eller annen markedsføring fra Skeidar pluss. Når du er meldt ut er det ikke mulig å gjenopprette medlemshistorikk dersom du ønsker å melde deg inn på nytt. 

Avtalens varighet og endringer 

Vilkårene gjelder fra 22.10.2021. Skeidar vil kunne oppdatere medlemsvilkårene i henhold til gjeldene lovverk. Skeidar vil kunne oppdatere medlemsvilkårene på bakgrunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Gjeldende regelverk vil til enhver tid være tilgjengelig på siden med medlemsvilkår. 

Ansvar 

Skeidar er ikke ansvarlig for tap av fordeler og rabatter som følge av skrivefeil. Skeidar er ikke ansvarlig for tap av fordeler som følge av tekniske feil, drift stans eller lignende uforutsette hendelser.  

Tvister og lovvalg 

Avtalen reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett. Vi ønsker som hovedregel å løse tvister ved dialog, løses det ikke ved dialog skal det avgjøres av norske domstoler, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.  

Hvor kan du henvende deg? 

Du kan når som helst endre dine opplysninger og samtykker på min side. 
For andre spørsmål, informasjon eller personopplysninger kan du ta kontakt med oss her: 
Post: Postboks 284 1541 Vestby 
Hjemmeside: www.skeidar.no